HackerFest - Partnership

PARTNERSTVO

Gold partner

Logo partnera v streamovacej aplikácii
Menovanie partnera pri otvorení konferencie
Odborná prednáška - 60 minút
Logo partnera na úvodnom slide prezentácie
Logo partnera v tlačenej inzercii
Zmienka v tlačových správach spoločnosti GOPAS
PR článok o partnerstve v podobe Novinky na www.gopas.sk
Promo stánok vo foyer
2x voľný vstup na konferenciu
Propagačný materiál alebo propagačný predmet do tašiek účastníkov konferencie 2x (A4 alebo A5)
Vlastný roll-up vo foyer
Vlastný roll-up na pódiu
Logo partnera v cielených newsletteroch (distribúcia na viac ako 11 000 adries) - min. 3x
Logo partnera na webovej stránke konferencie v sekcii Partneri konferencie
Logo partnera na webovej stránke www.gopas.sk v sekcii aktuálne konferencie
Logo partnera na roll-upoch alebo plagátoch v mieste konania konferencie
Partnerská komunikácia na FB a LI profile spoločnosti GOPAS
Krátke brandované video (3 - 5 s) v prestávke medzi prednáškami (prístupné z oboch streamov)

Generálny partner - s prednáškou

Logo partnera v streamovacej aplikácii
Menovanie partnera pri zahájení konferencie
Odborná prednáška - 15 minút
Logo partnera na úvodnom slide prezentácie
Zmienka v tlačových správach spoločnosti GOPAS
PR článok o partnerstve v podobe Novinky na www.gopas.sk
Promo stánok vo foyer
1x voľný vstup na konferenciu
Propagačný materiál alebo propagačný predmet do tašiek účastníkov konferencie 1x (A4 alebo A5)
Vlastný roll-up vo foyer
Logo partnera v cielených newsletteroch (distribúcia na viac ako 11 000 adries) - min. 2x
Logo partnera na webovej stránke konferencie v sekcii Partneri konferencie
Logo partnera na webovej stránke www.gopas.sk v sekcii aktuálne konferencie
Logo partnera na roll-upoch alebo plagátoch v mieste konania konferencie
Partnerská komunikácia na FB a LI profile spoločnosti GOPAS
Krátke brandované video (3 - 5 s) v prestávke medzi prednáškami (prístupné z oboch streamov)

Generálny partner - bez prednášky

Logo partnera v streamovacej aplikácii
Menovanie partnera pri zahájení konferencie
Logo partnera na úvodnom slide prezentácie
Zmienka v tlačových správach spoločnosti GOPAS
PR článok o partnerstve v podobe Novinky na www.gopas.sk
Promo stánok vo foyer
1x voľný vstup na konferenciu
Propagačný materiál alebo propagačný predmet do tašiek účastníkov konferencie 1x (A4 alebo A5)
Vlastný roll-up vo foyer
Logo partnera v cielených newsletteroch (distribúcia na viac ako 11 000 adries) - min. 2x
Logo partnera na webovej stránke konferencie v sekcii Partneri konferencie
Logo partnera na webovej stránke www.gopas.sk v sekcii aktuálne konferencie
Logo partnera na roll-upoch alebo plagátoch v mieste konania konferencie
Partnerská komunikácia na FB a LI profile spoločnosti GOPAS
Krátke brandované video (3 - 5 s) v prestávke medzi prednáškami (prístupné z oboch streamov)

Hlavný partner - s prednáškou

Logo partnera v streamovacej aplikácii
Menovanie partnera pri zahájení konferencie
Odborná prednáška - 15 minút
Promo stánok vo foyer
1x voľný vstup na konferenciu
Propagačný materiál alebo propagačný predmet do tašiek účastníkov konferencie 1x (A4 alebo A5)
Vlastný roll-up vo foyer
Logo partnera v cielených newsletteroch (distribúcia na viac ako 11 000 adries) - min. 2x
Logo partnera na webovej stránke konferencie v sekcii Partneri konferencie
Logo partnera na webovej stránke www.gopas.sk v sekcii aktuálne konferencie
Logo partnera na roll-upoch alebo plagátoch v mieste konania konferencie
Partnerská komunikácia na FB a LI profile spoločnosti GOPAS
Krátke brandované video (3 - 5 s) v prestávke medzi prednáškami (prístupné z oboch streamov)

Hlavný partner - bez prednášky

Logo partnera v streamovacej aplikácii
Menovanie partnera pri zahájení konferencie
Promo stánok vo foyer
1x voľný vstup na konferenciu
Propagačný materiál alebo propagačný predmet do tašiek účastníkov konferencie 1x (A4 alebo A5)
Vlastný roll-up vo foyer
Logo partnera v cielených newsletteroch (distribúcia na viac ako 11 000 adries) - min. 2x
Logo partnera na webovej stránke konferencie v sekcii Partneri konferencie
Logo partnera na webovej stránke www.gopas.sk v sekcii aktuálne konferencie
Logo partnera na roll-upoch alebo plagátoch v mieste konania konferencie
Partnerská komunikácia na FB a LI profile spoločnosti GOPAS
Krátke brandované video (3 - 5 s) v prestávke medzi prednáškami (prístupné z oboch streamov)

Odborný partner

Logo partnera v streamovacej aplikácii
Odborná prednáška - 15 minút
Promo stánok vo foyer
Propagačný materiál alebo propagačný predmet do tašiek účastníkov konferencie 1x (A4 alebo A5)
Logo partnera v cielených newsletteroch (distribúcia na viac ako 11 000 adries) - min. 2x
Logo partnera na webovej stránke konferencie v sekcii Partneri konferencie
Logo partnera na webovej stránke www.gopas.sk v sekcii aktuálne konferencie
Logo partnera na roll-upoch alebo plagátoch v mieste konania konferencie
Partnerská komunikácia na FB a LI profile spoločnosti GOPAS
Krátke brandované video (3 - 5 s) v prestávke medzi prednáškami (prístupné z oboch streamov)

Partner - so stánkom

Logo partnera v streamovacej aplikácii
Promo stánok vo foyer
Propagačný materiál alebo propagačný predmet do tašiek účastníkov konferencie 1x (A4 alebo A5)
Logo partnera v cielených newsletteroch (distribúcia na viac ako 11 000 adries) - min. 1x
Logo partnera na webovej stránke konferencie v sekcii Partneri konferencie
Logo partnera na webovej stránke www.gopas.sk v sekcii aktuálne konferencie
Logo partnera na roll-upoch alebo plagátoch v mieste konania konferencie
Partnerská komunikácia na FB a LI profile spoločnosti GOPAS
Krátke brandované video (3 - 5 s) v prestávke medzi prednáškami (prístupné z oboch streamov)

Partner - bez stánku

Logo partnera v streamovacej aplikácii
Propagačný materiál alebo propagačný predmet do tašiek účastníkov konferencie 1x (A4 alebo A5)
Logo partnera v cielených newsletteroch (distribúcia na viac ako 11 000 adries) - min. 1x
Logo partnera na webovej stránke konferencie v sekcii Partneri konferencie
Logo partnera na webovej stránke www.gopas.sk v sekcii aktuálne konferencie
Logo partnera na roll-upoch alebo plagátoch v mieste konania konferencie
Partnerská komunikácia na FB a LI profile spoločnosti GOPAS
Krátke brandované video (3 - 5 s) v prestávke medzi prednáškami (prístupné z oboch streamov)